Izbor iz stalne zbirke Galerije Murska Sobota. Nove pridobitve

5. 4. 2012 – 30. 5. 2012

Pridobili smo odkupe iz Evropskih trienalov 2007 in 2010, dela klasikov slovenskega visokega modernizma kot so: Bogdan Borčič, Gustav Gnamuš, Vladimir Makuc, France Rotar, Drago Tršar, Žarko Vrezec, Tugo Šušnik. Pridobili smo številna dela referenčna Pomurskih likovnih umetnikov: Igor Banfi, Dubravko Baumgartner, Nikolaj Beer, Robert Černelč, Marjan Gumilar, Štefan Hauko, Zdenko Huzjan, Ferenc Kiraly, Franc Mesarič, Martina Mihoković in Mirko Rajnar. Ob tem velja izpostaviti tudi deset referenčnih umetniških del, ki jih je Galerija Murska Sobota nabavila iz stečajne mase podjetja »Mura – v stečaju« in jih tako rešila pred propadom. Vsi eksponati zelo zgovorno pričajo po namenu GMS sestaviti eno izmed resnično vrhunskih stalnih zbirk, ki bi preko svojega obstoja zgovorno pričala tudi o preteklem razstavnem delovanju GMS. Večino najnovejših del širša javnost še ni videla, saj je celotna stalna zbirka shranjena v naših depojih. Naš namen je – spričo pomanjkanja prostorov za stalno razstavo – čimbolj opozarjati na to zbirko v smislu razstavljanja, proučevanja in objavljanja reprodukcij v lokalnih in strokovnih medijih. V prihodnosti pripravljamo tudi nujen katalog stalne zbirke, tako da je ta razstava tudi enkratna priložnost za profesionalno fotografiranje razstavljenih eksponatov, kar je nujno ne samo zaradi priprave kataloga, pač pa tudi zaradi priprave razglednic s katerimi nameravamo v prihodnosti popularizirati stalno zbirko. Razstava bo pokazala tudi, da ni dovolj samo imeti stalno zbirko, ampak je potrebno sestavljati dejansko referenčno stalno zbirko, če naj bi le-ta to kar naj bi bila in bi tako imela tudi časovno dolgoročnejši pomensko pa širše slovenski in evropski pomen. Omenjena razstava primerjalno odlično sovpada s razstavo izbora iz stalne zbirke muzeja za konkretno umetnost v Ingolstadtu, se pravi dejansko evropsko pomembne zbirke, ki je nastajala v povsem drugačnem okolju in okoliščinah kot naša, terminsko pa bo sledila razstavi naše stalne zbirke.

Robert  Inhof

Reprodukcija: Julie Six, Model tisočih obrazov, 2006, foto: Tatjana Vuković