Jože Ciuha. Slike in risbe

13. 2. 1998 – 8. 3. 1998

Likovni prostor postane prizorišče interpretacij vsebinskih mnogoplastnosti Ciuhovih idej, zvščenih v simultana dogajanja, prežeta s posebno čutno atmosfero mnogoterosti in hkratnosti medsebojnih odnosov figuralnih kompozocij, pogojenih s slikarjevo osebno svobodo, izraženo v lastnem filozofskem pogledu na svet in dogajanja v njem, ki so pogosto nepredvidljiva ali naključna, zato pa umetniško mikavnejša in plodna, če se jim zna ustvarjalec zvedavo prepustiti.
Ciuhove slike odlikuje eruptivnost slikarske poteze kot odraz slikarjevega psihofizičnega stanja, povezanega z osebnim značajem, izraženim v koloritu živahnejših barvnih tonov, in umetniška dozorelost njegove slikarske osebnosti, izoblikovane skozi občutljivost univerzalne radovednosti in razlage primarnih vrednot človeškega obstoja.

Franc Obal


Jože Ciuha

Jože Ciuha je bil rojen 26. aprila 1924 v Trbovljah. Študiral je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Diplomiral je leta 1950, nakar se je pri prof. Slavku Pengovu izpopolnjeval na specialki za zidno slikarstvo.
Študijska potovanja so ga vodila v Avstrijo, Belgijo, Nemčijo, Nizozemsko, Francijo, Švico, Italijo, Švedsko, Poljsko, Rusijo in Makedenijo, kjer se je srečal z bizantinsko dediščino, ki je močno vplivala na začetno obdobje njegove slikarske dejavnosti. V letih 1959 – 1961 je Ciuha preučeval budistično umetnost in filozofijo na rangunski univerzi. V tem času je obiskal še Indijo, Pakistan, Indonezijo, Tajsko in Kambodžo. Nekaj let kasneje (1964 – 1965) se je seznanjal z indijanskimi civilizacijami Južne Amerike. Doživetja in spoznanja z raznovrstnimi kulturami je Jože Ciuha opisal v dveh potopisih “Okameneli smehljaj” in “Pogovori s tišino”. Obenem je Ciuha napisal leposlovno knjigo za otroke, “Potovanje v deseto deželo”, ki je bila nagrajena z Levstikovo nagrado.
Del biografije Jožeta Ciuhe zajema tudi pedagoška dejavnost. V šestdesetih letih je Jože Ciuha poučeval likovno vzgojo na bežigrajski gimnaziji, v sedemdesetih letih je pet let vodil seminar za svobodno slikarstvo na Menarodni poletni akademiji v Salzburgu in kot gost predaval na Zahodni michiganski univerzi, dve leti je poučeval grafiko na mednarodni grafični šoli v Benetkah, dvakrat pa je predaval na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Prvikrat v sedemdesetih letih leto dni kot asistent, drugič pa v osemdesetih letih poldrugo leto kot izredni profesor.