Jože Denko. Fotografije

9. 5. 2002 – 5. 6. 2002

Fotografija je svoj heroičen razvoj, skozi katerega se je utemeljevala kot umetniška fotografija, temeljila na mediju črno bele fotografije. Ta pa po svoji naravi ni mogla biti osredotočena na barvite atmosferske pojave. S tega stališča Denko morda tvega, da se predstavi kot konservativen avtor. Vendar taka trditev ne vzdrži, kajti pri predstavitvi mikrokozmosa postane razvidno, da Denko zelo dobro obvlada načela modernizma. Pri predstavitvi makrokozmosa, pa vidimo, da ravno tisti del Denkove fotografije, ki bi lahko izzvenel konzervativno, s svojimi sončnimi zahodi, meglicami in oblaki, postane avtorjeva melanholična retorika. Z njo izraža svoj, izključno oseben odnos – ne do katerega koli sveta, ampak do svojega lastnega sveta.

                                                                                                        Robert Inhof


Jože Denko

Jože Denko je rojen leta 1958 v Bakovcih. Študiral je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je diplomiral pri profesorju Kiarju Mešku leta 1981.