Jože Denko. Slike, risbe in grafike

20. 12. 1996 – 30. 1. 1997

V najnovejših delih Jožeta Denka je opazna avtorjeva racionalna opredeljenost panonskega prostora znotraj dvodimenzionalne slikovne površine, ki je enkrat vodoravno, drugič pa vertikalno koncipirana, tako da določa, obroblja in pogojuje središčni likovni prostor znotraj katerega obstaja, se godi in traje nek dogodek vezan na predmet, figuro mimetično oblikovanih in ekspresivno občutenih strnjenih form in jeder izvedenih s široko potezo slikarskega čopiča in živahnih intenzivnih fluorescentnih barvah, znotraj katerih ustvarjajo bele površine nek poseben dramatični naboj.

Franc Obal


Jože Denko

Jože Denko je rojen leta 1958 v Bakovcih. Študiral je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je diplomiral pri profesorju Kiarju Mešku leta 1981.