Jože Kološa – Kološ. Sobota moje mladosti

25. 10. 1991 – 25. 11. 1991

Jože Kološa-Kološ se je svojemu rojstnemu mestu oddolžil na najbolj prepričljiv in izrazen način: podobe propadajočega, izginjajočega in minljivega sveta, kakršnega je ujel v objektiv ustvarjalnega nemira, predstavljajo organsko enotnost njegovega umetniškega ustvarjanja.
Iz njegovih, v žaru ustvarjalnega zanosa narejenih posnetkih Sobote veje tenkočutna lirika melanholične panonske barvitosti, kjer igra svetlobe in sence s snegom prekritega in s soncem obsijanega središča mesta v kontrastu do hladnega tona, zrcalno gladkega asfalta, odkriva Kološevo poetično naravo.
Franc Obal