Jože Marinč. Slike

10. 7. 1992 – 2. 8. 1992

V okolju, v katerem Marinč dela, in nastavki, ki jih sledimo iz njegovih zgodnejših slik, pričajo, da je konkretno videno eden bistvenih inspirativnih virov njegovega slikarstva. Po drugi strani pa nam nekatere likovno skoraj perfektno organizirane konstalacije slikovnega polja pričajo o njegovi teoretični izobrazbi oziroma veščini. Ker je običajno začrtana črta tista, ki lahko le-to dosledneje ohrani na nosilcu kot spontana, slikovita (kakršne naš avtor uporablja) slikarska gesta, bi lahko morda celo postavili eno od hipotez, in sicer, da je ravno v tej vertikalizaciji horizontalno postavljenega slikarskega polja oziroma, med delovnim postopkom uporabljeni horizontalizaciji vertikalnega nosilca, skrita še neka globlja vsebina, ki bi jo lahko brali iz enostavnega ogledovanja perpleksije med elementi narave in likovnega v Marinčevih delih.
Jure Mikuž

Jože Marinč

Rodil se je 19. 3. 1954 na Dolnji Brigi pri Kočevski Reki. V Ljubljani je končal Solo za oblikovanje, Pedagoško akademijo in Akademijo za likovno umetnost kjer je diplomiral leta 1979. Nato je dve leti obiskoval še slikarsko specialko te akademije. Živi in ustvarja v Kostanjevici na Krki.
Leta 1998 je pri Dolenjski založbi izšla monografija Jože Marinč.