Jožef Muhovič. Iz oči v oči s prezenco

9. 4. 2009 – 30. 4. 2009

Muhovičevo slikarstvo je vseskozi predvsem intimno, tudi takrat, ko gre za izjemno velike formate, ki gledalca povsem obvladujejo. Njegova platna nam govorijo predvsem o praznem prostoru, oziroma o iluziji, ki je tudi taka kot je, predvsem stvar dogovora. Tisto, kar je interpretativno, je sama možnost konstrukcije tega prostora s strukturo barve s senco figure in z madežem. Tisti tragični moment v njegovem slikarstvu se razkrije takrat, ko ugotovimo, da nekaj takega kot sedanjost ali prezenca sploh ne obstaja, ter da je to, kar predstavljajo njegove slike, zgolj projekcija preteklosti, ki ne more živeti drugače, kot v nesnovni formi spomina.

                                                                                                                                                                                                     Robert Inhof


Jožef Muhovič

Jožef Muhovič se je rodil leta 1954 v kraju Sv. Lenart pri Gornjem Gradu. Osnovno šolo je obiskoval na Rečici ob Savinji, gimnazijo pedagoške smeri pa v Celju. Po maturi je študiral na Akademiji za likovno umetnost Univerze v Ljubljani in leta 1977 diplomiral na oddelku za slikarstvo pri prof. Janezu Berniku in prof. dr. Milanu Butini. Na isti ustanovi je nato nadaljeval še podiplomski študij slikarstva (prof. Janez Bernik) in grafike (prof. Bogdan Borčić). Magistrski študij slikarstva je zaključil leta 1980, magistrski študij grafike pa leta 1981.

Vzporedno je študiral filozofijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Magistriral je leta 1981, doktoriral pa leta 1986 s tezo s področja estetike (mentor prof. dr.Frane Jerman, komentor prof. dr. Milan Butina). V letih 1981-1982 je služil vojaški rok, nato pa je bil v šolskem letu 1982/1983 profesor likovne vzgoje in filozofije na Srednji pedagoški šoli v Celju.

V letih 1983-1986 je bil zaposlen kot asistent, med leti 1987-1993 kot docent, med leti 1993-1998 kot habilitirani izredni profesor, od leta 1998 pa je habilitirani redni profesor za predmet likovna teorija na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Ukvarja se s slikarstvom, umetniško grafiko in kiparstvom ter objavlja razprave in članke s področja likovne teorije, estetike in filozofije kulture.