Karel Jakob

28. 11. 1978 – 20. 12. 1978

Karel Jakob (1908-1981)

Rodil se je 25. okt. 1908 v prekmurski vasici Lipovci.. Vpisal se je na gradbeni oddelek Tehnične srednje šole v Ljubljani, ter ga leta 1930 končal. Ta študij je za mladega Jakoba pomenil neposredni vstop v svet umetnosti, ki sta mu ga pomagala odkrivati arhitekt Herman Hus in akademski slikar Anton Gojmir Kos. Po veliki maturi se je Jakob leta 1932 vpisal na Umetniško akademijo v Zagrebu. Po diplomi leta 1936 sledi kratko vmesno obdobje Jakobove svobodne umetniške poti, ki jo zaradi socialne negotovosti svobodnega umetniškega poklica leta 1939 prekine s profesuro na realni gimnaziji v Murski Soboti. Okupator je Karla Jakoba zaradi njegove slovenske narodnostne vzravnanosti 17. oktobra 1944 skupaj z drugimi zavednimi Slovenci pognal v madžarske zapore in nemška taborišča Flossenburg, Hersbruck in Dachau. Po osvoboditvi leta 1945 se je Jakob vrnil na svoje staro službeno mesto na gimnaziji v Murski Soboti. Leta 1946 nadaljuje profesuro v Ljubljani, kamor se preseli in si ga na Trgu revolucije št. 14/II uredi svoj atelje. Od leta 1949 do 1963 sta z akademskim slikarjem Rajkom Slapernikom strokovno vodila znano ljubljansko risarsko šolo Ivan Rob. Pravo slikarsko sprostitev doživlja tudi poslej v naravi ob Muri, po pomurskih vaseh ter v kapelskih goricah, kjer si je na Radenskem vrhu uredil tudi začasno bivališče.