Ladislav Danč (1932-1979). Memorialna razstava

3. 9. 1999 – 23. 9. 1999

Z memorialno razstavo Ladislava Danča želimo predstaviti njegovo sorazmerno kratko ustvarjalno pot, ki jo je nenadoma prekinila kruta smrt, vendar je bila v osnovi tako široko zastavljena, da nam danes odkriva vso veličino Dančevega likovnega ustvarjanja, odkriva vse od risbe, grafike, stripa, ilustracije, knjižne opreme, štafelajskega slikarstva in poskusov stenskega slikarstva do mozaika.
Razsstava pravzaprav pomeni le zbiranje in evidentiranje Dančevih del, na podlagi katerih bomo šele lahko izrekli oceno o njihovi vrednosti in pomenu, ki ga njegovo likovno ustvarjanje ima v razvoju sodobne slovenske likovne umetnosti, posebej z vidika našega ožjega pomurskega prostora.
Nedvomno lahko rečemo, da je bil Ladislav Danč odličen risar, natančen, precizen, slikar s smislim za anatomijo in občutjem prostora, kar je njegovemu »akademskemu« šolanemu likovnemu izrazu samo potrjevalo izgled klasične štafelajske slike, pa naj je šlo za figuralni ali pokrajinski motiv, poseej v obdobju do vrnitve v Prekmurje po letu 1967.
Franc Obal

Ladislav Danč

Ladislav Danč se je rodil leta 1932 v Prosenjakovcih na Goričkem. Po osnovni šoli in gimnaziji je odšel na državno učiteljišče v Maribor, kjer je njegov učitelj risanja, akademski slikar Maks Kavčič, hitro odkril njegov talent. Po učiteljišču se je vpisal na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani, ki jo je uspešno zaključil leta 1959. Po končani akademiji se je za nekaj časa zaposlil na RTV Slovenija, nato pa ustvarjal kot svobodni umetnik. Leta 1967 se je vrnil v Prekmurje in se kmalu pridružil skupini DHLM (Ladislav Danč, Štefan Hauko, Lojze Logar, Franc Mesarič). Skupina DHLM je  izrednega pomena, saj ji je v prekmurskem prostoru uspelo uveljaviti tokove moderne likovne umetnosti (pop arta, fotorealizem, nova krajina itd.).
V opusu Ladislava Danča najdemo dela, nastala v klasični realistični maniri, ekspresionistična dela, segel pa je tudi po abstrakciji. Izpopolnil se je v številnih likovnih tehnikah, poleg slikarstva še v grafiki in risbi. Njegove ilustracije so bile stalnica pomurskega tednika Vestnik ter številnih stripov in krajših zgodb.
Umrl je leta 1979.