Likovna prizadevanja na Gorenjskem 83

7. 2. 1984 – 29. 2. 1984


Sodelujoči avtorji: Boni Čeh, Herman Gvardjančič. Karel Kuhar, Henrik Marchel, Franc Novinc, Vinko Tušek, Franc Vozel, Cveto Zlate