Likovna skupina Mi. Kipi, grafike, instalacije

12. 5. 1995 – 1. 6. 1995

Mariborska skupina MI združuje umetnike, ki skušajo vzpostaviti svojo identiteto in lastno izhodišče za delovanje v enem izmed obeh (poleg Kopra) pomembnih regionalnih središč znotraj širšega slovenskega kulturnega prostora, ki je izredno centraliziran. zato je njihova pobuda in nastavki za nadaljnji razvoj posebnega, neodvisnega in samostojnega likovnega centra izjemno dragoceno vztrajanje na eni izmed temeljnih značilnosti današnjega likovnega dogajanja, namreč na pluralizmu in soobstoju številnih centrov likovnega življenja, ki se s svojo likovno govorico prilagajajo oziroma jo oblikujejo v dialogu s kontekstom, historičnimi, kulturnimi itd. konstantami in značilnostmi prostora, iz katerega izhajajo.

Tomislav Vignjević


Likovna skupina MI

Likovna skupina Mi je bila ustanovljena leta 1987. Člani skupine so Irena Čuk, Darko Golija, Samuel Grajfoner, Zdravko Jerkovič, Samo Pajek in Oto Rimele. Doslej so pripravili tri skupne projekte, Meterija-material-materija v razstavnem salonu Rotovž (gostja Nataša Prosenc), Liberinlabor v razstavišči Univerzitetne knjižnice Maribor (gost Joris Kwast) in Aquam dare v Galeriji Mladych v Pragi. Za dosežke na likovnem področju je likovna skupina Mi leta 1993 prejela Glazerjevo nagrado z listino mesta Maribor.