Likovna ustvarjalnost mladih in likovni svet mladih v knjigi

31. 5. 1991 – 23. 6. 1991