Likovna ustvarjalnost mladih

7. 6. 1995 – 16. 6. 1995