Marjan Gumilar. Slike

29. 4. 1995 – 29. 4. 1995

V Gumilarjevem opusu lahko vedno znova občudujemo ravno prepletanje avtonomnega slikovnega jezika, ki po svojih načelih gradi podobo, in reminiscence na naravne prvine, ki nam razkrijejo delec naravnega okolja ali le del zaznave, na katerega je položen poudarek. V tem se njegovo slikarstvo razkrije kot lirično, a organizirano po strogih načelih slikovne sintakse, pri čemer je avtonomija slike slej ko prej načelo, ki uravnava slikovno ploskev. Metaforično lahko govorimo v njegovih delih o predelavi vizualne spodbude iz narave (v smislu vidne realnosti) v strog konstrukt slikovne sintakse, v kateri prevladujeta asketska meditacija nad naravo in zakonitosti slikovnega jezika.

Tomislav Vignjević


Marjan Gumilar

Rojen 24.3.1956 v Murski Soboti. Leta 2002 je diplomiral pri prof. Gustavu Gnamušu na oddelku za slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Med leti 1987 in 2007 deluje kot samostojni umetnik v Ljubljani. V tem času veliko potuje in se med drugim študijsko izobražuje v Franciji, Nemčiji, ZDA in Estoniji. Od leta 2007 predava na ALUO, smer slikarstvo, v Ljubljani.