Marko Butina, Franci Gruden, Zdenko Huzjan, Mladen Jernejec, Erik Lovko, Lujo Vodopivec in Žarko Vrezec

7. 3. 1978 – 24. 3. 1978