Mihael Rudl. Slike

7. 8. 2003 – 27. 8. 2003

Mihael Rudl pristopa k slikarskim problemom, ki temeljijo na problematiziranju vzpostavljenih barvnih –oblikovnih odnosov ter njihovih mentalno prostorskih mediger; je pristen raziskovalec slikovnega polja – tako njegovega neomejenega psihičnega prostora kot fizičnih omejitev, ki jih določa sam format. Njegovo slikarstvo se ne vrti okrog površinskih in predhodno artikuliranih informacij, ne izhaja in ne govori o njih, pač pa ga zanima njihovo ozadje in izvor. Rudl črpa iz sveta čiste vidnosti, iz vsebinsko nezasičenih reči in dražljajev, ki bolj ali manj naključno pritekajo v njegovo pozornost, da jih ponotranji in z likovnimi sredstvi pretvori v novo podobo, ki zaznamuje pomenljivost gole danosti stvari kot sožitja materije in duha.

                                                                                                      Nadja Gnamuš


Mihael Rudl

Rodil se je 18. 7. 1972 v Mariboru. Leta 1991 se je po končani Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo vpisal na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani in leta 1997 diplomiral pri Gustavu Gnamušu. Podiplomski študij nadaljuje na oddelku za slikarstvo pri profesorju Bojanu Gorencu. Živi in dela v Mariboru.