Pogled Od zgoraj. Razstava del članov Društva likovnih umetnikov Prekmurja in Prlekije

4. 2. 2010 – 24. 2. 2010

Pogled od zgoraj je v ožjem pomenskem okviru mogoče razumeti zgolj kot pogled iz ptičje perspektive: skozi tak pogled se predmeti in ljudje pokažejo v drugačni luči, nevidno postaja vidno, linija horizonta se izgublja oz. pomika navzdol, videno se postavlja v drugačni red kot sicer, tudi v stilizirano kompozicijo ali celo ornament. Prav tako pogled od zgoraj ponuja občutek nadzora oz. kontrole, ki pa je največkrat kratkega roka, saj pogosto zakriva prav njeno nasprotje – našo ranljivost in šibkost.

Izrazno najmočnejše pa so dela, ko se pogled od zgoraj razume kot metafora. “Gledati na nekoga zviška” ima največkrat negativno konotacijo, ni pa nujno, temu se npr. izognejo nekatera erotična dela, ki so vključena v razstavo. Gledanje od zgoraj navzdol v smislu metafore prikliče oz. ustvarja razmerja: nadrejen-podrejen, moč-nemoč, samozavest-ponižnost, vendar se prvi pol omenjenih nasprotujočih si dvojic pogosto relativizira, ko s svojim potenciranjem pokaže na nerazumljenost, osamljenost, odtujenost oz. otopelost njihovih nosilcev.

                                                                                                             
Irma Brodnjak