Razstava del 1. in 2. extempora ZAJČJA DOBRAVA 95

14. 3. 1996 – 8. 4. 1996

Večdnevno slikarsko srečanje zaradi slikanja na prostem v naravi, ki je junija letos (1995) privabilo izbrano skupino enajstih likovnih ustvarjalcev tudi v vzhodno zeleno obrobje Ljubljane, v Zajčjo Dobravo, nadaljuje z zelo priljubljeno in zato v Sloveniji še posebno razširjeno obliko združevanja umetnikov kot tudi približevanja umetnosti najširšemu občinstvu.
Tako kot je prvi ex-tempore vsebinsko poudarjeno izrazil voljo po uveljavljanju časovno opredeljive in s sodobnim časom živo vezane umetnosti, se zdaj druga predstavitev pričujočih enajstih slikarjev, v potrditev nesmiselnosti zganjanja načrtovanega elitizma v sodobni likovni ustvarjalnosti, odpira v vezavi na skupna izhodišča – na določeno krajino – v osvežujočo širino.

dr. Mirko Juteršek


Sodelujoči avtorji:

Dare Birsa, Lucijana Bratuša, Črtomir Frelih, Gustav Gnamuš, Marjan Gumilar, Ignac Kofol, Tadej Pogačar, Irena Špendl, Lojze Adamlje, Skender Bajrović, Nikolaj Beer, Ivan Bogovčič, Jože Centa, Janez Knez, Janez Kovačič, Janez Ošaben, Marjan Skumavc, Veljko Toman, Anton Wolf