Razstava del članov Društva likovnih umetnikov Prekmurja in Prlekije

2. 2. 2001 – 25. 2. 2001

Razstavljanje članov društva, tako individualno koz skupinsko, je najpomembnejše poslanstvo, s katerim lahko bogatimo kulturno ponudbo naše regije, saj hkrati ugotavljamo, da je prav domača likovna umetnost eden od ključnih promotorjev naše pokrajine, čeprav se žal samo ustvarjalci tega včasih premalo zavedamo. Iz navedenega je razvidna tudi bodoča vizija in poslanstvo DLUPP, ki naj bi bila v večji  angažiranosti in vpetosti v kulturno in družbeno dogajanje predvsem naše regije. Le in tudi na ta način jo bo možno sooblikovati in nadgrajevati, kar je gotovo v interesu njegovih članov in upam da tudi vseh drugih dejavnikov, ki si prizadevajo za kulturni i vsestranski razvoj naše domače pokrajine.

                                                        Mirko Rajnar


Avtorji

Igor Banfi, Nikolaj Beer, Franc Bencak, Dare Birsa, Ivo Bošnjaković, Robert Černelč, Marika Danč Roth,  Jože Denko, Štefan Galič, Zlatko Gnezda,  Marjan Gumilar, Endre Gonter, Štefan Hauko, Zdenko Huzjan, Franc Kiraly,  Suzanne Kiraly Moss,  Ignac Meden, Franc Mesarič,  Vladimir Potočnik, Ignac Premoša, Mirko Rajnar