Razstava del članov Equrne

23. 12. 1983 – 10. 1. 1984

Jesenski katalog Equrne poskuša predstaviti vse njene člane, ki so danes bolj ali manj vključeni v aktualna likovna dogajanja v Sloveniji, Jugoslaviji in v svetu. Equrno sestavlja najvitalnejši del slovenskih likovnih ustvarjlacev. Beneški bienale, bienale v Sao Paolu, bienale v Bielli, Trigon v Grazu, bienale mladih v Parizu, Premio le Arti v Milanu so le še nekatere pomembnejše razstave v svetu, poleg Intarta, bienala grafike, Mednarodne risbe in Bienala mladih na Reki, kjer uspešno nastopajo člani naše delovne skupnosti. Prav tako sodelujejo na reprezentančnih razstavah slovenske in jugoslovanske umetnosti doma in v tujini.
Torej lahko govorimo o afirmiranih, raziskujočih ustvarjalcih, ki pa morda prav zato niso komercialno najuspešnejši. Pluralizem stilskih opredelitev, pripadnost različnim umetnostnim tokovom in konec koncev tudi generacijska pestrost dajejo produkciji Equrne posebej privlačno noto. Prav zato Equrna obeta osvežitev v kakovostni likovni ponudbi pri nas.
Lojze Logan

Sodelujoči avtorji: Todorče Atanasov, Emerik Bernard, Jiři Bezlaj, Milena Braniselj, Jakov Brdar, Bojan Brecelj, Dragica Čadež, Lojze Čemažar, Zvonko Čoh, Milan Erič, Tomaž Gorjup, France Gruden, Herman Gvardjančič, Zdenko Huzjan, Lado Jakša, sergej Kapus, Dušan Kirbiš, Metka Krašovec, Igor Kregar, Tone Lapajne, Lojze Logar, Živko Marušič, Iztok Osojnik, Dušan Pirih-Hup, Matjaž Počivavček, Marko Pogačnik, Marija Rus, Eta Sadar-Breznik, Duba Sambolec, Jože Slak-Đoka, Darko Slavec, Andraž Šalamun, Janko Testen, Tugo Sušnik, Andrej Trobentar, Pavle Učakar, Jernej Vilfan, Miha Vipotnik, Lujo Vodopivec, Alenka Vogelnik, Žarko Vrezec, Cveto Zlate