Razstava del članov LIKOS – 30 let

8. 7. 1993 – 1. 8. 1993

Prek 50 likovnih ljubiteljev je v teh 30 letih izkazovalo Likosu zvestobo. Eni le nekaj let, drugo celih 30 let. S selekcijo najboljših smo zastopali Prekmurje na mnogih občinskh , območnih, republiških in mednarodnih razstavah, ter dosegli številna priznanja. Žal smo v zadnjih letih izgubili 3 izvrstne člane, Vidonjo, Bezneca in dr. Hekliča.
Ko danes po 30-letni prehojeni poti LIKOS-a obujamo spomine n aprek 100 razstava po vsej Sloveniji, po številnih podjetjih in šolah, je prav, da se ob tem zazremo vase. Da bomo zmogli z izkušnjami, ki so za nami, s toleranco in človeško dostojnostjo preseči tiste pomanjkljivosti, ki so jim v preteklosti ponekod botrovali malodušnost, nevednost in samozadosten, vase zagledan provincializem.
Vlado Sagadin

Sodelujoči avtorji: Franc Bencak, Ernest Bransberger, Irena Flisar, Vilko Gerlec, Janez Grauf, Marjan Horvat, Aleksander Kološa, Karel Kosednar, Ernest Lülik, Jože Puhan, Alojz Rous, Vlado Sagadin, Pero Stojanovič, Geza Škaper, Avgust Velner, Lojze Veberič, Evgen Titan, Marija Zrim