Razstava eksponatov mednarodnega tekstilnega trienala iz Nove Galerije v Szombathelyu

6. 10. 2005 – 30. 10. 2005

Na Madžarskem velja Galerija iz Szombathelya za muzej likovne umetnosti, kar je tudi res, saj večino njenih stalnih in priložnostnih razstav predstavlja prav material s področja likovnih umetnosti. Hkrati pa je pomembno dejstvo, da od leta 1990 sodi v našo zbirko tekstilni fond izredne vrednosti, katerega formiranje je vezano na zgodovino szombathelyskih tekstilnih bienalov.
Lahko torej trdimo, da Galerija v Szombathelyu poleg likovne umetnosti ponuja alternativo ustvarjalcem s področja umetne obrti in tekstilne umetnosti ter njih ljubiteljem, rekli bi lahko, da ima zdaj že več desetletij lastne zgodovine.
Zahvaljujoč čedalje večji priljubljenosti tekstilnih bienalov je naša ustanova prisotna po vsem svetu, na bienale miniaturnega tekstila, zastav in trakov pa se lahko prijavijo udeleženci iz vseh držav. Tako se je izoblikovala zbirka malih tekstilov in zastav ter še ena pomembna enota, zbirka z bienalov zidnega in prostorskega tekstila madžarskih ustvarjalcev.
Glavni akter 70. let je bila avantgarda, ki je znotraj tekstila zagotavljala možnosti različnih eksperimentov in konceptualnih zamisli. Nekateri predstavniki so material uničevali in ga zanikovali, medtem ko so drugi hoteli reševati čedalje izraziteje vse tiste vrednote, ki predstavljajo stoletna izročila tekstilne umetnosti.
Vsako drugo leto organizirane razstave so predstavljala omenjena umetniška dela, del celotnega niza dogodkov pa je postala tudi uporabna tekstilna umetnost oziroma design, modni artikli ter predmeti notranje opreme.

                                                                                     Dr. Zoltán Gálig