Razstava fotografij Mariborskega kroga

8. 3. 2006 – 29. 3. 2006

Za mariborsko fotografijo poznih šestdesetih, še bolj pa sledečih sedemdesetih let je značilno, da je dozorela v specifično enoto, brez katere si že dolgo ne moremo predstavljati razvoja slovenske fotografije dvajsetega stoletja. Čeprav so njeni osrednji predstavniki svoja dela koncipirali na podobnih izhodiščih, so hkrati razvijali tudi oseben pristop, česar sicer ne gre razumeti kot namerno izstopanje iz skupine, pač pa predvsem kot iskanje in poudarjanje lastne individualnosti. Tega jim prav gotovo ni manjkalo, zato lahko to njihovo lastnost opredelimo kot eno tistih, ki je značilna  za njihov uspeh, kar je prišlo še bolj do svojih poudarkov, ko je skupina prenehala s svojim delovanjem in so njeni predstavniki pričeli delovati in razstavljati neodvisno od nje in njenega koncepta.

                                                                                                                                                                                 Boris Gorupič


Avtorji

Na ogled so bile fotografije Antonia Baričevića, Iva Čerleta, Ivana Dvoršaka, Martina Germa, Janka  Jelnikarja, Zmaga Jeraja, Branimirja Jerneića, Stojana Kerblerja, Petra Lešnika, Dragiše Modrnijaka, Zore Plešnar, Marjana Stojko, Simona Tihca, Vinka Vedlina inFranja Vršiča.