Razstava neakademskih likovnikov Pomurja

11. 6. 2009 – 9. 7. 2009

Razstava obiskovalcem ponuja oris ljubiteljske likovne produkcije celotnega Pomurja. Razstavljenih je 51 del različnih likovnih zvrsti in motivike, nastalih izpod rok 39 avtorjev. Izbor del za razstavo je izvedla tričlanska strokovna komisija v sestavi: Ignac Meden – akademski slikar (predsednik komisije), Dubravko Baumgartner – akademski slikar, Irma Brodnjak – kustodinja v Galeriji Murska Sobota.