Samostojna razstava slik in risb Marjana Gumilarja

10. 9. 2009 – 5. 11. 2009

Na Gumilarjevih najnovejših slikah, ciklu Macchie, se slikarjev interes premesti z organov na organizem, na strukturne procese telesa, ki v prostem očesu ostajajo zakriti. V takšnem kontekstu ni presenetljivo, da asociativno območje Gumilarjevega cikla spomni na mikroskopski pogled, kjer se oko ozre vase in usmeri v telo. Aluzija na celico kot temeljno gradbeno in funkcijsko enoto živih bitij je tu ustrezna, saj celice, podobno kot konstelacije Gumilarjevih oblik, delujejo kot odprti sistemi. Predstavljajo reakcijski prostor, v katerem se različne snovi nenehno pretvarjajo in prehajajo med celico in okoljem. Toda načela komponiranja barvnih madežev ne posnemajo anatomije celic ali živega tkiva, ničesar, kar obstaja v videzu, ampak so mimetična v drugačnem smislu. Dozdeva se, da se v migraciji krožnih oblik, ki se združujejo in razdružujejo v biološkem smislu, materializirajo naravne zakonitosti in organizacijska načela – mikrosistemi, ki nas držijo skupaj in kjer v navidez kaotičnem obstaja skriti red in enakost v različnem.

                                                                                                                                                  Nadja Gnamuš


Marjan Gumilar

Rojen 24.3.1956 v Murski Soboti. Leta 2002 je diplomiral pri prof. Gustavu Gnamušu na oddelku za slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Med leti 1987 in 2007 deluje kot samostojni umetnik v Ljubljani. V tem času veliko potuje in se med drugim študijsko izobražuje v Franciji, Nemčiji , ZDA in Estoniji. Od leta 2007 predava na ALUO, smer slikarstvo, v Ljubljani.