Sandi Červek in Zdenka Žido. Slike

19. 12. 2002 – 12. 1. 2003

Skupna razstava Zdenke Žido in Sandija Červeka predstavlja hvalnico slikarstvu, še toliko bolj, ker je pri obeh umetnikih problem svetlobe glavni problem. Svetloba pa predstavlja enega od osnovnih pogojev človeškega vida in hkrati s tem tudi slikarstva nasploh. Razlika med slikarstvom Zdenke Žido in Sandija Červeka ni takšne vrste, da bi jo lahko enostavno razumeli kot komplementarno razmerje med pozitivom in negativom, kot to lahko recimo vidimo v primeru črnih figur na rdečem ozadju in rdečih figur na črnem ozadju starogrške lončenine, saj Zdenka Žido pri slikanju uporablja skorajda vse barve, Sandi Červek pa izključno črno barvo. Problem pri njunih slikah je isti, to je namreč svetloba, različni pa so njuni pristopi k temu problemu. Pri Zdenki Žido gre za problem naslikane svetlobe kot energetskega centra, pri Červekovih slikah pa ne gre za energetski center ali sij svetlobe, pač pa za njen odsev. Ob slikah Zdenke Žido imamo občutek, da se je čas ustavil, ob slikah Sandija Červeka pa, da skozi medij svetlobe gledamo čas v svojem trajanju.
                                                                                                                        Robert Inhof

Sandi Červek

 

Sandi Červek je rojen 19. 7. 1960 v Murski Soboti. Na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani je od leta 1980 študiral slikarstvo, kjer je leta 1985 diplomiral pri profesorju Gustavu Gnamušu. Leta 1998 je kot štipendist Ministrstva za kulturo in Zavoda za odprto družbo bival v New Yorku. Ukvarja se s slikarstvom, risbo, grafiko, ilustracijo in oblikovanjem. Živi in ustvarja v Murski Soboti.

Zdenka Žido

Zdenka Žido je bila rojena 20. februarja 1959 na Nemškem Rovtu. Leta 1987 je diplomirala na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani (prof. Andrej Jemec). Živi in ustvarja v Ljubljani in Bohinjski Bistrici.