Sandi Červek. Slike in risbe

29. 6. 1990 – 22. 7. 1990

Cilj, ki si ga je slikar zastavil, je skoraj dosežen. Nadaljnje poenotenje slike bi zahtevalo monokromijo h kateri Červekovo slikarstvo sicer teži in zabrisanje poteze, ki prav v svojem urejenem ritmu predstavlja umetnikov rokopis, individualizacijo njegovega slikarstva. V njej lahko vidimo (seveda ob fizični uresničitvi s pomočjo barvnega pigmenta)Červekov osebni dogovor na vprašanje kako naslikati abstraktno sliko. Redukcijo, torej abstrahiranje likovnih elementov, je slikat izpeljal do stopnje, ki še reflektira njegovo osebno hotenje, ki še ohranja individualne poteze in hkrati neguje metier kot pogoj štafelajne slike.
Meta Gabršek – Prosenc

Sandi Červek

Sandi Červek je rojen 19. 7. 1960 v Murski Soboti. Na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani je od leta 1980 študiral slikarstvo, kjer je leta 1985 diplomiral pri profesorju Gustavu Gnamušu. Leta 1998 je kot štipendist Ministrstva za kulturo in Zavoda za odprto družbo bival v New Yorku. Ukvarja se s slikarstvom, risbo, grafiko, ilustracijo in oblikovanjem. Živi in ustvarja v Murski Soboti.