Sandi Červek. Slike

7. 7. 1994 – 31. 7. 1994

Za Červekov slikarski izraz lahko rečemo, da ga vseskozi zaznamuje racionalno zastavljeni in konstruktivno izvedeni slikarski postopek gradnje slikovne površine. Takšnega ga prepoznavamo že v njegovih zgodnjih risbah, ki odražajo deljenje, grupiranje in nastajanje posameznih kompozicijskih celot. Tudi prehod v »slikarsko telo« kot avtohtonega vsebinskega nosilca, je pogojen s Červekovo nadzorovano potezo s čopičem in njegovo premišljeno konstrukcijsko povezavo v notranjo in zunanjo opno slikovne površine.
Morda najbolj konsekventen pa je Červekov likovni izraz v formiranju svetlobnih jeder, žarišč, pramenov meglic, svetlobnih žarkov, kozmičnih teles… v avtorjevih »črnih slikah«, ki odražajo njegov zavestno v vodeni urejevalni in združevalni način gradnje, nosilne oblikovne fakture, sestavljene s skorajda mehanično- matematično natančnostjo in s serijo nizov strukturnih likovnih elementov.

Franc Obal


Sandi Červek

Sandi Červek je rojen 19. 7. 1960 v Murski Soboti. Na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani je od leta 1980 študiral slikarstvo, kjer je leta 1985 diplomiral pri profesorju Gustavu Gnamušu. Leta 1998 je kot štipendist Ministrstva za kulturo in Zavoda za odprto družbo bival v New Yorku. Ukvarja se s slikarstvom, risbo, grafiko, ilustracijo in oblikovanjem. Živi in ustvarja v Murski Soboti.