Skulptura malih dimenzij na slovenskem v devetdesetih letih

17. 11. 2000 – 17. 12. 2000

Ugotovimo lahko, da so skulpture malih dimenzij , ki so nastale v 90. Letih, živo prisotne v ustvarjanju sodobnih slovenskih kiparjev, in to ne le kot obrobno razmišljanje in eksperimentalno preverjanje možnosti kasnejše povečave, temveč kot avtonomna, samosvoja kiparska disciplina.
V njih resda ni opaziti revolucionarnosti, ki bi bolj hrabro inscenizirala, arhitektualizirala galerijski prostor, na primer v smislu svetlobno-kinetničnih objektov ali objektov, pri katerih je opaziti prisotnost znanstvenih raziskav, povezanih z umetniškimi, a kljub vsemu lahko rečemo, da večina zbranih del na naši razstavi odraža nezamenljiv rokopis, identifikacijo ustvarjalca s skulpturo, ki je ustvarjena v kontinuirani nadgradnji že doseženega, ob stalnem ustvarjalčevem azmišljanju ustvarjenega likovnega izraza, ki opredeljuje presežno vrednost njihovega umetniškega dela, pomembnega za razvoj sodobnega slovenskega kiparstva.
                                                                                                     Franc Obal

Sodelujoči umetniki

Stojan Batič, Mirsad Begić, Franc Bencak, Jiři Bezlaj, Janez Boljka, Milena Braniselj, Mirko Bratuša, Irena Brunec, Dragica Čadež, Peter Černe, Vasilije Ćetković, Ivo Goisniker, Lovro Inkret, Metka Kavčič Tekač, Ferenc Király, Tomaž Kolarič, Janez Lenassi, Erik Lovko, Roman Makše, Ignac Meden, Štefanija Petrić, Silvije Popovič Arc, Zmago Posega, Franci Purg, Boštjan Putrih, Naca Rojnik, Drago Rozman Vit, Saba Skaberne, Mojca Smerdu, Vojko Štuhec, Sonja Tavčar – Skaberne, Drago Tršar, Dušan Tršar, Vinko Tušek, Alenka Vidrgar, Jože Vrščaj, Momo Vuković