Slavko Tihec. Spomeniške zasnove na temo revolucije

8. 3. 1976 – 30. 3. 1976