Sodobno likovno prizadevanje v Pomurju 1987

29. 12. 1987 – 29. 1. 1988

V projekt razstave pomurskih likovnih ustvarjalcev smo vključili večinoma umetnike, rojene po letu 1950. Seveda s tem ne moremo računati na ubranost predstavljenih del, kajti gre predvsem za retrospektivno prezentacijo njihovih kretivnih dosežkov in hotenj. Sodelujoče avtorje povezuje, bodisi po rojstvu bodisi po bivanju, dani geografski prostor, kajpak pa ob tem moramo upoštevati njihovo raznotero umetniško provinienco, kjer ne smemo  iskati formalne in vsebinske enoznačnosti. Govorimo lahko o likovnih prizadevanjih, primerljivih s sočasno produkcijo – tu pa se že zabrisujejo meje med mlado in staro generacijo in med tem in onim prostorom.

Janez Balažic


Sodelujoči avtorji: Ivo Bošnjakovič, Sandi Červek, marika Danč-Roth, Jože Denko, Marjan Gumilar, Zlatko Gnezda, Ditka Petkovič, Mirko Rajnar, Borut Vild