Sodobno likovno prizadevanje v Pomurju

24. 10. 1984 – 18. 11. 1984

Na razstavi so predstavljeni likovni ustvarjalci, ki so rojeni v Pomurju ali pa dlje časa živijo in delajo v naši pokrajini, in to ustvarjalci najsarejše živeče generacije, rojene v obdobju med obema vojnama, do najmlajše, rojene v 60. letih. Vsak povabljenec lahko sodeluje z največ tremi deli (po lastnem izboru), le-ta pa ne smejo biti starejša od dveh let. To razstavo trej lahko štejemo za nekak razport o trenutnem stanju v likovnem izrazu umetniških snovalcev. Že v naslovu razstave določena lokalizacija predstavitve likovnega utripa v pokrajini ob Muri, najsevernejšem delu naše domovine, ne predstavlja danes osamljenega, od najsodobnejših trendov v likovni umetnsoti odrezanega pojava.
Nasprotno: živimo v času, ko se širijo informacije o razvoju in pojavih znotraj moderne likovne umetnosti tako rekoč čez noč. Še več: nastajajo celo sočasno na različnih delih zemeljske oble.

Feri Obal


Sodelujoči avtorji: Nikolaj Beer, Ivo Bošnjaković, Sandi Červek, Marika Danč-Roth, Jože Denko, Zoltán Gábor, Štefan galič, Zlatko Gnezda, Štefan Hauko, Jože Horvat-Jaki, Zdenko Huzjan, Suzanne Király-Moss, Jože Kološa, Miško Kranjec, Lojze Logar, Ignac Meden, Franc Mesarič, Koloman Novak, Ditka Petkovič, Vlado Potočnik, Borut Vild