Štefan Galič. Grafike 1972-1987

13. 3. 1987 – 5. 4. 1987

Štefan Galič 

Rodil se je 19. januarja 1944 v Lendavi. Diplomiral je na likovnem oddelku Pedagoške akademije v Ljubljani leta 1965 in leto dni služboval kot likovni pedagog. Leta 1967 se je vpisal na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani, diplomiral leta 1971 in nato nadaljeval študij na graifčni specialki pri prof. Riku Debenjaku in prof. Marjanu Pogačniku do leta 1973. Živel in delal je v Lendavi. Umrl je 10. marca 1997.