Vasilije Ćetković Vasko. Skulpture malih dimenzij

14. 11. 2002 – 8. 12. 2002

Skulpture malih dimenzij Vasilija Ćetkovića Vaska so unikatna umetniška dela, ustvarjena v kiparjevem zanosu in predanosti izbranemu ciklusu, ko se Ćetković izrazi do skrajnih meja lastne umetniške moči. Morda nas zavedejo skupne slogovne značilnosti in podobni kiparski nagovori, vendar ostaja Ćetković dosleden pri oblikovanju in modeliranju v glini ali mavcu, izrezovanju in rezbarjenju v lesu, sestavljanju konstrukcij iz različnih materialov, vlivanju tekočega aluminija in izdelavi vsakega kipa, objekta ali strukturalnega telesa na drugačen način. Kljub na zunaj podobnim morfološkim in tipološkim oblikam odlikujejo Ćetkovićevo kiparstvo različno koncipirane in sestavljene ter osebno doživete oblike. Te izvirajo iz njegovega osebnega videnja idealne forme v veliki meri okroglih in ovalnih oblik, ki že same po sebi odražajo krog sklenjenega, večno potekajočega gibanja, toka in pretoka ustvarjalne energije, kar opredeljuje in karakterizira umetniško pot Vasilija Četkovića Vaska.

                                                                                        Franc Obal


Vasilije Ćetković Vasko

Vasilije Ćetković Vasko je rojen 17. Aprila 1938 v Lepencu, med Mojkovcem in Bijelim Poljem v Črni Gori. Po končani osnovni šoli je nadaljeval šolanje v Meštrovičevi Mali akademiji v Splitu. Nato je bil sprejet na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1965. Kiparjevo delo so spremljali številni umetnostni zgodovinarji, likovni kritiki, publicisti in časnikarji. Leta 1992 je izšla njegova monografija.