Vladimir Potočnik mlajši. Slike

14. 5. 1999 – 31. 5. 1999

Slikarstvo Vladimirja Potočnika ml. odlikuje radikalna in odločna opredeljenost za formiranje osebnega likovnega izraza, ki korenini v abstraktnem svetu odprtih in zaprtih prostorskih kompozicij, vezanih na dramatičnost same barvne površin, njenih zunanjih in notranjih odnosov, temnih, težko občutenih, prostorsko učinkujočih in nejasno opredeljenih amorfnih form v ospredju, in svetlejših, lažje občutenih, globinsko učinkujočih barvnih pasusih, ki se odkrivajo v ozadju nosilca prostorskega plastenja slike oziroma njene večplastne strukturalnosti.

Franc Obal


Vladimir Potočnik mlajši

Vladimir Potočnik ml. je rojen 22. novembra 1969 v Murski Soboti. V letih 1991-95 je študiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri profesorju Gustavu Gnamušu.