Vladimir Potočnik. Slike (1999)

14. 5. 1999 – 31. 5. 1999

V Potočnikovem likovnem izrazu zunanje vsebine in forme vidnega predmetnega sveta pogojujejo notranji likovni jezik, oblikovan v spontani gestualnosti dinamike elementarnega procesa slikarstva realnega vsakdana. Prepoznavne oblike predmetnega sveta se povezujejo z abstraktnimi, notranje doživetimi eksistenčnimi prostori, vezanimi na slikarjev intimno občuteni in doživeti mikro in makro svet njegove najbližje okolice in pokrajine, ki iz obmurske nižine prehaja v hribovitost Prlekije in Slovenskih goric.

Franc Obal


Vladimir Potočnik

Vladimir Potočnik je rojen 8. marca leta 1943 v Gradcu (Avstrija). Študiral je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je študij zaključil s specialko pri profesorju Maksimu Sedeju leta 1967. Zaposlen je kot likovni pedagog na OŠ Ivan Cankar v Ljutomeru.