Wilhelm Heiliger. Konkretna fotografija

9. 11. 2001 – 9. 12. 2001

Heiligerjeva zavestna odločitev za fotografijo, se pravi za praktičen in mobilen umetniško ustvarjalen medij, mu danes, v času globalizacije, omogoča hitro in učinkovito komunikacijo s celotnim svetom, posebej s tistim izbranim kulturnozgodovinskim, sociološkim in geografko pogojenim ambientom, ki je napolnjen z intenzivno svetlobo in odraža nek poseben, za umetnika vabljiv kolorit. To velja poleg številnih drugih dežel se posebej za dežele Mehiko, Španijo in Portugalsko, kjer je Heiliger tudi največ ustvarjal.
                                                                                                                                                             Franc Obal

Wilhelm Heiliger

Wilhelm Heiliger se je rodil 12. septembra 1944 v Ljutomeru. Po maturi je študiral filozofijo, slavistiko in grafiko v Gradcu in Ljubljani. Leta 1973 se je preselil v ZDA – v mesto Washington in v Kalifornijo. Tam je delal kot pisatelj in poučeval na univerzi v Stanfordu. V ZDA in Evropi ddje izdal številne knjige o literaturi, filozofiji in psihologiji.

Od leta 1974 se Heiliger ukvarja tudi z umetniško fotografijo (abstraktna fotografija, konkretna fotografija, arhitekturna fotografija). Od leta 1982 je svoja dela razstavil v mnogih mednarodnih galerijah in muzejih.