Žarko Vrezec. Slike

14. 4. 2005 – 5. 5. 2005

Vrezčeve slike, tudi takrat, ko so naslikane monohromno, vsebujejo neko tiho notranje žarenje. Vir svetlobe je vedno postavljen v notranjost slike, v prostor med slikovnim poljem in steno, se pravi v plasti, ki razmejujejo vidno od nevidnega. Namesto klasične perspektive nastopi plastenje barvne materije. Iz pretežno gladke površine platen izstopajo barva jedrca in reliefni ostanki slikarske poteze s čopičem. S konstrukcijo pasov in vnovično razbremenjenostjo centra slike navede slikar gledalca na to, da začne sliko opazovati izhajajoč iz njenega središča. Slika, ki jo odlikuje negibna monumentalnost, nam tako vzbudi iluzijo, da se razpira v svojih pasovih.

                                                                                       Robert Inhof


Žarko Vrezec

Rojen 18. avgusta 1950 v Ljubljani. Obiskoval šolo za oblikovanje v Ljubljani (1965–1969). Študiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani (1970–1974). Živi in dela kot samostojni ustvarjalec v Ljubljani.
Od leta 1977 je razstavljal na okoli 90 samostojnih razstavah doma in na tujem. Od leta 1972 je sodeloval na več kot 300 skupinskih razstavah, na razstavah slovenske umetnosti in na mednarodnih razstavah. Prejel je 24 nacionalnih in mednarodnih nagrad za slikarstvo.