Zvest Apollonio, Erik Lovko in Klavdij Tutta. Slike

5. 5. 2000 – 1. 6. 2000

Za vse tri slikarje lahko rečemo, da jih poleg zavezanosti h klasičnemu slikarstvu povezuje skupno iskanje korenin in duhovno vračanje k izvirom širšega sredozemskega kulturnega prostora in njegove kulture, katere dediči so tako v materialnem smislu, kot z že vsajeno in duhovno pogojeno gensko zasnovo.
Sožitje prostorskih in ambietalnih razsežnosti, vpetih v silnice njihovega občutenja mediteranskega sveta, odraža v njihovih slikah svojska svetloba in čvrsta tektonika kompozicije slikovnega polja, prežetega s senzibilnim, hedonistično naravnanim slikarskim nagovorom.
Po tej plati nedvomno predstavljajo antipod prekmurskim slikarjem, ki so s svojimi deli vnesli v slovensko likovno umetnost prvine severnoevropskega slikarstva, v prvi vrsti tesnobno razpoloženje, fizično in duhovno, gramatično, ekspresivno izraženo občutje domače krajine in ljudi, eruptivno, nemirno dolgo ali kratko slikarsko potezo in mističen kolorit.
                                                                                                                                                      Franc Obal

Zvest Apollonio

Slikar in grafik Zvest Apollonio je bil rojen leta 1953 v Bertokih pri Kopru. Leta 1960 je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri prof. gabrijelu Stupici in leta 1964 pri istem profesorju dokončal tudi slikarsko specialko. Bil je profesor za grafiko in vodja grafičnega oddelka na ALU. Kljub zahtevnemu pedagoškemu delu se je veliko posvečal samostojnemu snovanju v slikarstvu in grafiki, ukvarjal se je tudi s keramiko in tapiserijo ter scenografijo. Od leta 1989 živi in dela v Portorožu.

Erik Lovko

Erik Lovko se je rodil 21. maja 1953 v Postojni. Leta 1976 je diplomiral iz slikarstva na Accademia di Belle Arti v Firencah. Tri leta kasneje je končal kiparsko specialko pri prof. Slavku Tihcu na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Živi in dela v Postojni.

Klavdij Tutta

Klavdij Tutta se je rodil 1958 v Postojni. Leta otroštva je preživel s starši v Novi Gorici. Po končani osnovni šoli se je vpisal na Šolo za oblikovanje v Ljubljani. Nadaljuje šolanje na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Pri Bogdanu Borčiču je diplomiral tako na dodiplomskem kot na postdiplomskem študiju grafike. Ukvarja se s slikarstvom, grafiko, objekti in z organizaciji likovne delavnice na Sinjem Vrhu. Od leta 1981 je član DSLU, sicer pa dela in živi v Novi Gorici in Kranju kot samostojni umetnik.