Pedagoški programi

Pedagoški programi za otroke in mladino

Dejavnost »Prvič v galeriji« za predšolske otroke in učence 1. triade OŠ

Dejavnost Prvič v galeriji, ki jo izvaja informatorka Jelka Geder-Kosi

Dejavnost se prične z ogledom trenutne razstave, sledi kratka predstavitev galerije in dejavnosti v njej, interaktivno spoznavanje umetnikov slikarjev in kiparjev, slikarskih orodij in tehnik, umetniških motivov itd. Z dejavnostjo želimo otroke na sproščen in igriv način seznanjati s svetom umetnosti.

Dejavnost »Seznanimo se z aktualno razstavo!« za učence OŠ in dijake srednjih šol

Strokovno vodstvo po razstavi je namenjeno seznanitvi z razstavljajočimi umetniki in njihovimi deli ter njihovo vpetostjo v širši kulturni prostor.

Dejavnost Seznanimo se z aktualno razstavo, ki jo izvaja kustodinja Irma Brodnjak

Z medpredmetnim povezovanjem in aktualizacijo želimo učence spodbuditi, da pridobljene informacije združijo z že obstoječim znanjem v smiselno celoto.

Dejavnost »Spoznajmo svetovno znane umetnine« za učence 2. in 3. triade OŠ in dijake srednjih šol

Skozi kratka,15 -30 min dolga predavanja želimo osnovnošolcem približati svetovno znane umetnine (npr. Leonardovo Mona Liso, Berninijev kip Davida ,…) ter preko njih predstaviti umetnika in umetnostnozgodovinsko obdobje, v katerem je umetnina nastala. Predavanje zaradi večje nazornosti poteka s pomočjo Powerpoint prezentacije in ustreznih učnih gradiv (fotografij, strokovne literature, …).

Likovne delavnice

Likovna delavnica pod mentorstvom likovnega pedagoga Matjaža Gederja

Dejavnost se prične z ogledom občasne razstave, na katero je vezan osnovni koncept likovne delavnice. Po ogledu razstave se prične ustvarjalni del, pri katerem kot mentorji sodelujejo uveljavljeni likovni pedagogi.

Informacije in najave na pedagoške dejavnosti sprejemamo vsak dan od ponedeljka do petka, od 10. do 12. ure na tel.02 522 38 34. Prosimo vas, da si svoj termin rezervirate vsaj 1 teden pred prihodom v galerijo.

Pedagoški program 2014

Pedagoški program 2013

Pedagoški program 2012

počitniški pedagoški program 2011

Poletni počitniški program za otroke "Pika pripoveduje", dne 29.7.2011

Poletni počitniški program za otroke "Pika pripoveduje", dne 29.7.2011

Poletni počitniški program za otroke "Pika pripoveduje", dne 29.7.2011

Likovna delavnica za otroke "Gledam, uživam, ustvarjam", dne 12.8.2011

Likovna delavnica za otroke "Gledam, uživam, ustvarjam", dne 12.8.2011

Likovna delavnica za otroke "Gledam, uživam, ustvarjam", dne 12.8.2011

Likovna delavnica za otroke "Gledam, uživam, ustvarjam", dne 12.8.2011

Likovna delavnica za otroke "Gledam, uživam, ustvarjam", dne 12.8.2011

Likovna delavnica za otroke "Gledam, uživam, ustvarjam", dne 12.8.2011

Likovna delavnica za otroke "Gledam, uživam, ustvarjam", dne 12.8.2011

Likovna delavnica za otroke "Gledam, uživam, ustvarjam", dne 19.8.2011

Likovna delavnica za otroke "Gledam, uživam, ustvarjam", dne 19.8.2011

Likovna delavnica za otroke "Gledam, uživam, ustvarjam", dne 19.8.2011

Likovna delavnica za otroke "Gledam, uživam, ustvarjam", dne 19.8.2011

Likovna delavnica za otroke "Gledam, uživam, ustvarjam", dne 19.8.2011

Likovna delavnica za otroke "Gledam, uživam, ustvarjam", dne 19.8.2011

Poletni počitniški program za otroke "Pika pripoveduje", dne 26.8.2011

Poletni počitniški program za otroke "Pika pripoveduje", dne 26.8.2011

Poletni počitniški program za otroke "Pika pripoveduje", dne 26.8.2011

Poletni počitniški program za otroke "Pika pripoveduje", dne 26.8.2011

Poletni počitniški program za otroke "Pika pripoveduje", dne 26.8.2011

Poletni počitniški program za otroke "Pika pripoveduje", dne 26.8.2011

Poletni počitniški program za otroke "Pika pripoveduje", dne 26.8.2011

Likovna delavnica za otroke, dne 27. 8.2011

Likovne delavnice v Galeriji Murska Sobota v času krompirjevih počitnic in ob koncu razstave Marjana Gumilarja

27.oktober 2009: likovna delavnica Ozvezdje, imenovano...., ki je potekala pod mentorstvom likovnega pedagoga Matjaža Gederja

27.oktober 2009: udeleženci likovne delavnice med ustvarjanjem

27. oktober 2009: ob koncu likovne delavnice so udeleženci skupaj z mentorjem Matjažem Gederjem komentirali nastale likovne izdelke

3. november 2009: 2.b razred OŠ II Murska Sobota med ogledom razstave slik Marjana Gumilarja, s katerim se je pričela likovna delavnica pod mentorstvom umetnostne zgodovinarke Tamare Andrejek

3. november 2009: 2.b razred OŠ II Murska Sobota sredi ustvarjanja

3. november 2009: 2.c razred Podružnične OŠ Krog med ogledom razstave slik Marjana Gumilarja, s katerim se je pričela likovna delavnica pod mentorstvom umetnostne zgodovinarke Tamare Andrejek

3. november 2009: 2.a razred Podružnične OŠ Krog med ustvarjanjem

3. november 2009: 2.a razred Podružnične OŠ Krog ob končnem izdelku

3. november 2009: Vsak izmed sodelujočih razredov je prispeval k barvitosti končnega izdelka.

3. november 2009: popoldansko likovno delavnico je vodil likovni pedagog Matjaž Geder. Udeleženci so si pred ustvarjanjem natančno ogledali razstavljene slike Marjana Gumilarja.

3. november 2009: udeleženci popoldanske likovne delavnice v ustvarjalnem razmisleku

3. november 2009: udeleženci popoldanske likovne delavnice v ustvarjanem zanosu

Pedagoški programi v Galeriji Murska Sobota

Mladi pod mentorstvom likovnega pedagoga Štefana Červeka poustvarjajo razstavljena likovna dela akademskega slikarja Zdenka Huzjana

Akademski slikar Franc Mesarič mladim predstavlja svoja dela, 2008

Vodstvo po razstavi Franca Mesariča, 2008

Interaktivno naravnanana dejavnost Prvič v galeriji, namenjena najmlajšim obiskovalcem galerije

Likovna delavnica Ustvarjajmo v glini

Vodstvo po razstavi diplomantov MIKK-ovih likovnih delavnic, 2008

Dejavnost Prvič v galeriji za naše najmlajše obiskovalce

Vodstvo po razstavi Tuga Šušnika, 2008

Udeležence sobotne likovne delavnice pod mentorstvom likovnega pedagoga Matjaža Gedera je obiskal tudi avtor razstavljenih del, akademski slikar Tugo Šušnik

Vodstvo po razstavi diplomantov MIKK-ovih likovnih delavnic, 2008

Vodstvo po razstavi akademskega slikarja Jožefa Muhoviča, 2009

Mlade zanima, kaj počnemo kustosi v muzejih in galerijah, zato smo jim naše delo tudi podrobno predstavili

Likovni pedagog Matjaž Geder vodi po razstavi akademskega slikarja Zdenka Huzjana, 2008

Ob razstavi Umetnine iz Prekmurja nam je pomoč pri pedagoškem delu ponudila umetnostna zgodovinarka Tatjana Vuković

Likovna delavnica ob razstavi Evropskega trienala male plastike 2007, 2007

Slikanje po ogledu razstave Dela na papirju iz stalne zbirke Galerije Murska Sobota, mentorica: akademska slikarka in grafičarka Martina Bohar