Pedagoški programi za otroke in mladino

Dejavnost »Prvič v galeriji« za predšolske otroke in učence 1. triade OŠ

Dejavnost se prične z ogledom trenutne razstave, sledi kratka predstavitev galerije in dejavnosti v njej, interaktivno spoznavanje umetnikov slikarjev in kiparjev, slikarskih orodij in tehnik, umetniških motivov itd. Z dejavnostjo želimo otroke na sproščen in igriv način seznanjati s svetom umetnosti.

Prvič v galeriji

Dejavnost »Seznanimo se z aktualno razstavo!« za učence OŠ in dijake srednjih šol

Strokovno vodstvo po razstavi je namenjeno seznanitvi z razstavljajočimi umetniki in njihovimi deli ter njihovo vpetostjo v širši kulturni prostor.

Z medpredmetnim povezovanjem in aktualizacijo želimo učence spodbuditi, da pridobljene informacije združijo z že obstoječim znanjem v smiselno celoto.

Seznanimo se z aktualno razstavo

Dejavnost »Spoznajmo svetovno znane umetnine« za učence 2. in 3. triade OŠ in dijake srednjih šol

Skozi kratka,15 -30 min dolga predavanja želimo osnovnošolcem približati svetovno znane umetnine (npr. Leonardovo Mona Liso, Berninijev kip Davida ,…) ter preko njih predstaviti umetnika in umetnostnozgodovinsko obdobje, v katerem je umetnina nastala. Predavanje zaradi večje nazornosti poteka s pomočjo Powerpoint prezentacije in ustreznih učnih gradiv (fotografij, strokovne literature, …).

Spoznajmo svetovno znane umetnine

Likovne delavnice

Dejavnost se prične z ogledom občasne razstave, na katero je vezan osnovni koncept likovne delavnice. Po ogledu razstave se prične ustvarjalni del, pri katerem kot mentorji sodelujejo uveljavljeni likovni pedagogi.

Likovne delavnice

Informacije in najave na pedagoške dejavnosti sprejemamo vsak dan od ponedeljka do petka, od 10. do 12. ure na tel.02 522 38 34. Prosimo vas, da si svoj termin rezervirate vsaj 1 teden pred prihodom v galerijo.