Odpiralni čas galerije: TOR - PET: 8.00 - 17.00 | PON, SOB: 9.00 - 12.00 | 02 522 38 34

Razstave


Seznam razstav, ki so bile pripravljene v Galeriji Murska Sobota.

Razstavna leta

apple-touch-icon
Sodobno likovno prizadevanje v Pomurju
24. 10. 1984 – 18. 11. 1984

Na razstavi so predstavljeni likovni ustvarjalci, ki so rojeni v Pomurju ali pa dlje časa živijo in delajo v naši pokrajini, in to ustvarjalci najsarejše živeče generacije, rojene v obdobju med obema vojnama, do najmlajše, rojene v 60. letih.

Galerija Murska Sobota - Razstave
16. 10. 1984 – 19. 11. 1984

Galerija Murska Sobota - Razstave
21. 9. 1984 – 10. 10. 1984

Feri Kűhar. Kipi
29. 6. 1984 – 29. 7. 1984

Naša razstava kiparskih del Ferija Kűharja je pravzaprav njegova prva samostojna razstavam ki je nastala devetintrideset let po njegovi mnogo prerani smrti. Na njej poskušamo predstaviti čim več ohranjenih del, ki so nastala v sorazmerno kratkem obdobju njegovega ustvarjanja, t.j. od leta 1937 do 1944.

Likovna prizadevanja na Gorenjskem 83
7. 2. 1984 – 29. 2. 1984

Sodelujoči avtorji: Boni Čeh, Herman Gvardjančič. Karel Kuhar, Henrik Marchel, Franc Novinc, Vinko Tušek, Franc Vozel, Cveto Zlate

11. mednarodna razstava likovne kolonije v Lendavi
17. 1. 1984 – 31. 1. 1984

Čeprav poslednja, že enajsta mednarodna kolonija v Lendavi v organizacijskem smislu ne prinaša nikakršnih novosti, saj je docela zvesta svojim jasno začrtanim programskim izhodiščem, se gledalcu to pot ponuja povsem sveža podoba, podoba, ki jo preveva barvitost in občutje slikarstva novega izraza.