Odpiralni čas galerije: PON,TOR,SRE, PET: 7.30 - 15.00 | ČET: 7.30 - 16.30 | SOB: 9.00 - 12.00 | 02 522 38 34

Razstave


Seznam razstav, ki so bile pripravljene v Galeriji Murska Sobota.

Razstavna leta

apple-touch-icon
Ignac Meden. Slike in objekti
14. 12. 1990 – 10. 1. 1991

Avtorjevo zavestno iskanje posebnih oblik – ročaj, držalo delovnega orodja, sekire, motike…, za katere lahko rečemo, da izražajo visok idejni nivo ljudske zavesti (delo, gibanje, eksistenca…), omogoča Ignacu Medenu novo estetsko spekulacijo znotraj osnovnih silnic »nove umetnosti«, kjer pojmujemo barvo kot element prostora, zrak kot element časa in gibanje kot element, ki se širi v času in prostoru.

Jože Kološa - Kološ. Ciklus fotografij Sobota moje mladosti
28. 9. 1990 – 28. 10. 1990

Jože Kološa-Kološ se je svojemu rojstnemu mestu oddolžil na najbolj prepričljiv in izrazen način: podobe propadajočega, izginjajočega in minljivega sveta, kakršnega je ujel v objektiv ustvarjalnega nemira, predstavljajo organsko enotnost njegovega umetniškega ustvarjanja.

Zoran Bogdanović. Skulpture in risbe
9. 9. 1990 – 2. 12. 1990

Risba predstavlja v Bogdanovićevem procesu ustvarjanja pomembno izrazno sredstvo. Smatramo jo lahko kot zapis prisotnosti in jasnosti takojšnjega, hipnega, trenutnega, sprotnega ali pa kot sled nekega pogleda, vizije, mišljenja, imaginacijo likovne zamisli za končno realizacijo plastičnega izraza.

Sandi Červek. Slike in risbe
29. 6. 1990 – 22. 7. 1990

Cilj, ki si ga je slikar zastavil, je skoraj dosežen. Nadaljnje poenotenje slike bi zahtevalo monokromijo h kateri Červekovo slikarstvo sicer teži in zabrisanje poteze, ki prav v svojem urejenem ritmu predstavlja umetnikov rokopis, individualizacijo njegovega slikarstva.

Oloris
26. 4. 1990 – 20. 5. 1990

17. razstava mednarodne likovne kolonije Lendava
23. 3. 1990 – 18. 4. 1990

Lendava si je letos, ko je bila že 17. zapored prizoriše likovne kolonije, ponovno prislužila vzdevek »mednarodna«. V že običajno dvojezičnost , prisotno na slehernem koraku v mestu in najbližji okolici, so se znova pomešali drugi jeziki in se zlili v nenavaden »likovni orkester«.

1. medregionalna razstava Gorenjska, Goriška, Pomurje
23. 2. 1990 – 18. 3. 1990

Z deli umetnikov Sandija Červeka, Jožeta Denka, Štefana Galiča, Ignaca Medena, Franca Mesariča in Vladimirja Potočnika, ki živijo in delajo v Pomurju, in tistimi Nikolaja Beera, Marjana Gumilarja, Štefana Hauka in Zdenka Huzjana, ki so rojeni tukaj, živijo in delajo pa izven naše pokrajine, želimo na tej medregionalni razstavi opozoriti na afirmacijo pluralizma večpomenske slojevitosti znotraj naštetih značilnosti aktualnega trenutka pri nas.