Odpiralni čas galerije: TOR - PET: 8.00 - 17.00 | PON, SOB: 9.00 - 12.00 | 02 522 38 34

Razstave


Seznam razstav, ki so bile pripravljene v Galeriji Murska Sobota.

Razstavna leta

apple-touch-icon
Jože Denko. Slike, risbe in grafike

V najnovejših delih Jožeta Denka je opazna avtorjeva racionalna opredeljenost panonskega prostora znotraj dvodimenzionalne slikovne površine, ki je enkrat vodoravno, drugič pa vertikalno koncipirana, tako da določa, obroblja in pogojuje središčni likovni prostor znotraj katerega obstaja, se godi in traje nek dogodek vezan na predmet, figuro mimetično oblikovanih in ekspresivno občutenih strnjenih form in jeder izvedenih s široko potezo slikarskega čopiča in živahnih intenzivnih fluorescentnih barvah, znotraj katerih ustvarjajo bele površine nek poseben dramatični naboj.

Irena Brunec. Mala plastika in slike
26. 11. 1996 – 15. 12. 1996

Navezanost Irene Brunec na figuralizem v smislu dramatične groteskne deformiranosti človeškega korpusa ali mitoloških bitij v kiparkinih zgodnjih skulpturah, nastalih na začetku 90. let, se sedaj v njenih drobnih, spontano in oblikovno perfektno izvedenih malih plastikah »sodobnih bronzetih« razkrije v intimnem, rahločutnem, zamaknjenem, hkrati pa zavzetem in osebno doživetem spoznanju krutosti in tragičnosti človeške eksistence, odtujenosti, razkola lastnega jaza na realni in sanjski svet ter prvinske nostalgičnosti do bivanjskega prostora.

Razstava del slikarske kolonije Prekmurci na Dunaju
22. 11. 1996 – 15. 12. 1996

Najkrajši odgovor na vprašanje, čemu povabilo k udeležbi v poletni slikarski koloniji v Korotanu na Dunaju, ne obsega niti ene same besede, to je razstava, njena originalnost, pristnost, zasidranost v izpovednem jeziku vsakega posameznega avtorja in v čitljivem prispevku, ki ga je k dosedanjemu besednjaku primaknilo dunajsko okolje.

Razstava udeležencev poletne likovne kolonije Ormož 96
5. 9. 1996 – 30. 9. 1996

Letošnje poletje je zaživela nova kolonija: »Ormož 96«. Ambicije, ustvariti zbirko, ki bi za Ormož lahko pomenila zametek nove galerije, jo že na začetku uvršča med slovenske kolonije s strogo profesionalnimi cilji.

Razstava del članov DLUM
10. 5. 1996 – 2. 6. 1996